اخبار شهرداری

 ساماندهی وضعیت ساخت و سازها و نحوه واگذاری امتیازات آب ، برق و گاز در محلات حاشیه

 در جلسه ای با حضور معاون دادستان ، سرپرست شهرداری، معاون شهرسازی شهرداری، روسای ادارات آب و گاز ، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ،نماینده جهاد کشاورزی و نماینده شرکت برق موضوع واگذاری امتیازات و انشعابات ادارات خدمات رسان به ساخت و سازهای غیر مجاز در محلاتی همچون کوی بازرگان و بخشی از محله شهید چمران( رباط بالا ) بررسی شد .

 این جلسه بر این موضوع تاکید داشت که ادارات خدمات رسان هماهنگی های لازم را برای ساماندهی محلات یاد شده داشته باشند و در جهت جلوگیری از گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز با جدیدت بیشتری اقدام نمایند.

در ادامه از محلات یاد شده بازدیدی بعمل آمد و از نزدیک برخی موارد بررسی شد .