اخبار شهرداری

ناوگان اتوبوسرانی
 بازسازی و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی در دستور کار سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری

محسن قندهاری؛مدیر سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری تربت حیدریه با اشاره به روند بازسازی ۳۰ دستگاه اتوبوس شهر تربت حیدریه گفت: بازسازی و بهسازی این ۳۰ دستگاه از سال گذشته کلید خورد و حدود ۵ دستگاه توسط نمایندگی عقاب افشان در خراسان رضوی انجام شده و مابقی اتوبوس های بخش خصوصی توسط پیمانکار در تعمیرگاه اتوبوسها ادامه خواهد یافت.

️وی افزود : هر اتوبوسی که به عمر حدود پنج سال می‌رسد، بازسازی جزئی می‌شود، البته سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری علاوه بر بازسازی دوره‌ای که انجام می‌دهد یک بازسازی مکمل را نیز در دست انجام دارد؛ صفر تا ۱۰۰ اتوبوس پیاده شده و مجدد جایگذاری می‌شود. تمامی قطعات فرسوده موتور، اتاق، شیشه‌ها و … با قطعات جدید جایگزین شده و بدنه زنگ زدایی می‌شود. همچنین ورق‌های پوسیده تعویض و مجدداً رنگ آمیزی انجام و تعویض کامل صندلی ها برای افزایش آسایش شهروندان تعبیه می‌شود.

️وی تصریح کرد :هزینه بازسازی یک دستگاه اتوبوس حدود یک دهم هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس جدید است که از نظر هزینه، بازسازی اتوبوس‌ها قطعاً بسیار مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.

️قندهاری افزود هر شش ماه یک بار اتوبوس‌ها مورد معاینه فنی قرار می‌گیرد و اگر اتوبوسی دودزا باشد، حتی حق فعالیت را ندارد.

💢