اخبار شهر

زلزله
🔴 زلزله تربت حیدریه را لرزاند.

⚠️ زلزله ای به بزرگی 2.5ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین ، تربت‌ حیدریه در استان خراسان رضوی را در ساعت 21:56دقیقه لرزاند.

زمین لرزه