ریاحی، رییس شورای شهر تربت حیدریه در مراسم تکریم و معارفه شهرداران تربت حیدریه که صبح امروز  _ ۱۱ دی ماه _ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد طی سخنانی گفت : شهردار جدید با چالش های زيادی روبرو است و نباید انتظار داشت شهردار شق القمر کند . دنبال توجیه نیستیم اما بعنوان فردی که ۴۰ سال در مدیریت شهری خدمت کرده اعلام می کنم باید مدیریت شهری را بروز کرد چرا که دیگر با قوانین چند دهه پیش نمی توان شهر را مدیریت کرد.

وی افزود: نخستین استراتژی شورای ششم اصلاح و تکمیل قوانین مدیریت شهری است که با افزایش اختیار شهردار و کاهش تصدی گری برخی سازمان ها و نهادها می توان به پیشرفت و توسعه مدیریت شهری کمک کرد .

ریاحی بیان داشت : تربت حیدریه با وجود هزارمیلیارد تومان محصول  زعفران ، بدون در نظر گرفتن سایر محصولات کشاورزی این منطقه ؛ جزو ثروتمندترین شهر‌های شرق کشور است.

 وی ضمن تشکر از شهروندان فهیم و قدرشناسی که همیشه همراه مدیران و مسؤلین بوده اند گفت: امروزه توقعات و انتظارات مردم از مدیران شهری بالاست اما قوانین بالادستی دست و پای مدیران شهری را بسته است و اختیارات بسیار کم است. از مهندس فرخ تبار نباید انتظار زیادی داشت که همچون رستم دستان غوغا کند.

وی از زحمات مهندس اکبریان و مهندس عظیمی تقدیر کرد و گفت : مدیریت شهری تربت حیدریه نیاز به این تغییرات داشت و از شهردار محترم میخواهیم که برای مردم این شهر هزار شهید و هزار امید با عشق و شبانه روزی کار کنند