بازدید دکتر زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی از شهرداری

🔷 دکتر محسن زنگنه،  نمایند محترم شهرستان تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی  از دوایر مختلف ستادی شهرداری بازدید نمود .