اولین جشنواره بنای ماندگار

اولین جشنواره بنای ماندگار شهر تربت حیدریه برگزار خواهد شد


این جشنواره در راستای تقدیر از دست اندرکاران ساخت بناهای با کیفت شهری برگزار می شود .مالکان مجریان و مهندسان دخیل در اجرای ساختمان در زمینه های سازه تاسیسات ، شهرسازی معماری ایمنی و استاندارد و بهینه سازی مصرف انرژی می تواند در این جشنواره شرکت نماید
مهلت ثبت نام در این جشنواره تا 1400/01/26 می باشد

فرم ثبت نام را دانلود کنید و پس از تکمیل آن را به ایمیل info@citytorbat.ir ارسال نمایید .