شورای اسلامی شهر

ریاست شورا

مهندس اردشیر ریاحی

نایب رئیس شورا

احمد وطندوست

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه کذاری

مهندس مهدی جهانشیری

رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل

سید جمال یوسف زاده

رئیس کمیسیون املاک و حقوقی

علی اکبر آقابیگی

رئیس کمیسیون اصناف و محلات

احمد وطندوست

رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی و ورزشی

مهندس مهدی زاهدی

رئیس کمیسیون عمران - معماری و شهرسازی

مهندس حمید خوش طینت