قوانین و مقررات شهرداری

 

 جزوه ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری … (( اداره کل امور شهرسازی ))

 تشکیل پرونده… ((سازمان تاکسیرانی ))

 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن … ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده ))

 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب … ((سازمان پارکها و فضای سبز))

 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1390… ((معاونت فنی و عمرانی ))

 مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها … ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))

 مقررات سرویس مدارس… ((سازمان تاکسیرانی ))