مدیران شهرداری

شهرداری تربت حیدریه
سازمانی است دولتی که در ۱۲۹۷ خورشیدی تاسیس شد و مسئولیت اداره شهر تربت حیدریه را به عهده دارد. مدیریت این سازمان با شهردار مشهد است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید. ولی، اکنون از طریق آرای شورای شهر تربت حیدریه انتخاب می‌شود.

سرپرست ناحیه شهرک ولیعر (عج)

ابراهیم زنگنه

کارشناسی ارشد 

شماره تلفن : 52290003-051

ایمیل : 

رئیس اداره روابط عمومی

مرتضی شبان

کارشناسی ارشد 

شماره تلفن داخلی : 14

ایمیل :  

سرپرست اداره عمران

علی اصغر ایزدی

کارشناسی ارشد 

شماره تلفن داخلی : 

ایمیل : 

رئیس اداره منابع انسانی

کاظم عباسیان

کارشناسی ارشد

شماره تلفن داخلی : 11

ایمیل : 

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی

رضا حسن زاده

کارشناسی ارشد 

شماره تلفن داخلی : 

ایمیل : 

رئیس اداره مالی و ذیحسابی

اعظم بنایی

کارشناسی ارشد

شماره تلفن داخلی :23

ایمیل :  

سرپرست اداره درآمد

علی نگهبان

کارشناسی ارشد

شماره تلفن داخلی : 39

ایمیل : 

سرپرست اداره نظارت بر خدمات شهری

هادی مقدم نیا

کارشناسی ارشد

شماره تلفن  : 52249002-051

ایمیل : 

سرپرست اداره پارکها و فضای سبز

 

کارشناسی ارشد 

شماره تلفن : 

ایمیل :  

سرپرست اداره املاک و حقوقی

احسان نیک خلق

کارشناسی ارشد

شماره تلفن داخلی : 36

ایمیل : 

رئیس اداره نظارت بر پروژه های عمرانی

مسعود سلیمانی

کارشناسی 

شماره تلفن داخلی : 

ایمیل :  

رئیس اداره شهرسازی و معماری

یاسر اشرفی

کارشناسی ارشد

شماره تلفن داخلی : 25

ایمیل : 

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

سید علی احمدی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

شماره تلفن داخلی : 

ایمیل :