مهندس ریاحی، رئیس شورای اسلامی شهر : مردم مسئولیت سنگینی را به دوش ما گذاشته اند / بدون همدلی و اتحاد توفیقی به دست نخواهیم آورد

اردشیر ریاحی در سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر که عصر روز سه‌شنبه _ ۱۶ شهریور برگزار شد بر لزوم اتحاد ، همدلی و اجتناب از تخریب و تهمت تاکید کرد . وی گفت : شورای شهر طی دو ماه گذشته و از اولین روز بعد انتخابات دغدغه اصلی خود را بر رفع مشکلات و […]

مهندس ریاحی، رئیس شورای اسلامی شهر : مردم مسئولیت سنگینی را به دوش ما گذاشته اند / بدون همدلی و اتحاد توفیقی به دست نخواهیم آورد

اردشیر ریاحی در سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر که عصر روز سه‌شنبه _ ۱۶ شهریور برگزار شد بر لزوم اتحاد ، همدلی و اجتناب از تخریب و تهمت تاکید کرد . وی گفت : شورای شهر طی دو ماه گذشته و از اولین روز بعد انتخابات دغدغه اصلی خود را بر رفع مشکلات و […]